U PONUDI VELIKI BROJ NAJTRAŽENIJIH JEZIKA ŠKOLA STRANIH JEZIKA SIMULTANOG PREVOĐENJA PISMENOG, KONSEKUTIVNOG SA / NA 36 JEZIKA PROFESIONALNE USLUGE ZA FAKULTETE PRIPREMA ZA POLAGANJE
PRIJEMNIH ISPITA

Novo! New! Новый! Novo! New! Новый!

Govori srpski da te ceo svet razume

Kurs srpskog jezika za strance za sve uzraste i nivoe znanja.

Learn to speak Serbian so that the whole world can understand you!

Serbian language course for foreigners for all ages and knowledge levels.

Говорите по-сербски, чтобы вас понимал весь мир!

Курс сербского языка для иностранцев любого возраста и уровня знаний.