Centar stranih jezika

Škola stranih jezika Eduka Centra organizuje nastavu za učenje 32 strana jezika, prilagođenu različitim starosnim i interesnim grupama polaznika.

Arapski

Francuski

Kineski

Poljski

Srpski za strance

Albanski

Grčki

Latinski

Portugalski

STAROGRČKI

FLAMANSKI

HEBREJSKI

MAĐARSKI

RUMUNSKI

ŠPANSKI

BUGARSKI

HRVATSKI

MAKEDONSKI

RUSKI

ŠVEDSKI

ČEŠKI

HOLANDSKI

NEMAČKI

SLOVAČKI

TURSKI

DANSKI

ITALIJANSKI

NORVEŠKI

SLOVENAČKI

UKRAJINSKI

ENGLESKI

JAPANSKI