Eduka Shop

Eduka Shop je mesto na kojem možete pronaći:
- veliki izbor literature, rečnika i dodatnog nastavnog materijala za učenje stranih jezika,
- kompletan materijal za pripremu za polaganje prijemnih ispita,
- školske i studentske zbirke zadataka, testove, priručnike i skripte,
- stručnu literaturu iz različitih sfera poslovanja.

Takođe, Eduka Shop Vam može pomoći u kupovini originalnih izdanja inostranih izdavačkih kuća:  Cambridge, Longman, Oxford...
Dodatne informacije


Nastavni materijal za učenje stranih jezika
(udžbenici, radne sveske, dodatna literatura, audio i video materijal):

 • Arapski jezik
 • Grčki jezik
 • Danski jezik
 • Engleski jezik
 • Italijanski jezik
 • Japanski jezik
 • Kineski jezik
 • Mađarski jezik
 • Nemački jezik
 • Norveški jezik
 • Portugalski jezik
 • Ruski jezik
 • Slovački jezik
 • Slovenački jezik
 • Turski jezik
 • Hebrejski jezik
 • Holandski jezik
 • Češki jezik
 • Švedski jezik
 • Španski jezik


Rečnici za učenje stranih jezika:

 • Grčko-srpski rečnik
 • Engleski ilustrovani rečnik
 • Engleski rečnik idioma
 • Engleski frazeološki rečnik
 • Englesko-nemački rečnik
 • Englesko-hrvatski rečnik
 • Japansko-engleski rečnik
 • Nemačko-engleski i englesko-nemački rečnik
 • Nemačko-srpski i srpsko-nemački rečnik
 • Norveško- srpski i srpsko-norveški rečnik
 • Slovenačko-srpski rečnik
 • Srpsko-slovenački rečnik
 • Srpsko-holandski rečnik
 • Srpsko-češki rečnik
 • Francusko-engleski i englesko-francuski rečnik
 • Francusko-srpski i srpsko-francuski rečnik
 • Hebrejsko-srpski rečnik
 • Češko-engleski rečnik
 • Češko-srpski rečnik
 • Špansko-engleski i englesko-španski rečnik


Specijalizovani rečnici stranih jezika:

 • Englesko-srpski rečnik elektronike i elektrotehnike
 • Englesko-srpski tehnički rečnik
 • Englesko-srpski naučno-tehnički rečnik
 • Englesko-srpski politehnički rečnik
 • Englesko-srpski rečnik polimera
 • Englesko-srpski građevinski rečnik
 • Englesko-srpski hemijsko-tehnološki rečnik
 • Engleski rečnik psihologije


Materijal za pripremu za polaganje prijemnih ispita na fakultetima i u srednjim školama:

 • Arhitektonski fakultet, Beograd
 • Biološki fakultet, Beograd
 • Ekonomski fakultet, Subotica
 • Fakultet političkih nauka, Beograd
 • Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Fakultet za farmaciju i menadžment u farmaciji, Novi Sad (u osnivanju)
 • Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
 • Fakultet za menadžment, Novi Sad
 • Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad
 • Farmaceutski fakultet, Beograd
 • Filološki fakultet, Beograd
 • Filozofski fakultet, Beogard
 • Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Fizički fakultet, Beograd
 • Geografski fakultet, Beograd
 • Hemijski fakultet, Beograd
 • Matematički fakultet, Beograd
 • Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Tehnološki fakultet, Novi Sad
 • Sve srednje škole, osim umetničkih

Zbirke zadataka, testovi, priručnici i skripte za đake i studente, iz gotovo svih predmeta koji su obuhvaćeni zvaničnim planom i programom na svim nivoima obrazovanja


Stručna literatura iz različitih sfera poslovanja:

 • Investiranje (berza, forex)
 • Menadžment
 • Marketing
 • PR
 • Prodaja