Arhiva poslova

04.11.2014.

Zbog povećanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAČ – HONORARNI SARADNIK za ŠVEDSKI jezik (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 • Poželjno je iskustvo u predavačkom poslu i/ili radu sa decom

Prednost imaju kandidati sa šireg područja Novog Sada.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office@eduka-centar.com . O rezultatima konkursa obavestićemo kandidate koji uđu u uži izbor.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

04.11.2014.

Zbog povećanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAČ – HONORARNI SARADNIK za NORVEŠKI jezik (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 • Poželjno je iskustvo u predavačkom poslu i/ili radu sa decom

Prednost imaju kandidati sa šireg područja Novog Sada

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office@eduka-centar.com . O rezultatima konkursa obavesticemo kandidate koji uđu u uži izbor.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

21.05.2014.

Zbog povećanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAČ – HONORARNI SARADNIK za ENGLESKI jezik (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diplomirani profesor engleskog jezika
 • Obavezno prethodno radno iskustvo u držanju nastave
 • Prosek iznad 7,5

Prednosti:

 • engleski jezik maternji jezik
 • da je kandidat sa šireg područja Novog Sada i Zrenjanina

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office@eduka-centar.com . O rezultatima konkursa obavestićemo kandidate koji udu u uži izbor.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

21.05.2014.

Zbog povećanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAČ – HONORARNI SARADNIK za RUSKI jezik (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diplomirani profesor ruskog jezika
 • Obavezno prethodno radno iskustvo u držanju nastave
 • Prosek iznad 7,5

Prednosti:

 • ruski jezik maternji jezik
 • da je kandidat sa šireg područja Novog Sada i Zrenjanina

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office@eduka-centar.com . O rezultatima konkursa obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

23.03.2014.

Zbog povećanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAČ – HONORARNI SARADNIK za NORVEŠKI jezik (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 • Poželjno je iskustvo u predavačkom poslu i/ili radu sa decom

Prednost imaju kandidati sa šireg područja Novog Sada

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office@eduka-centar.com . O rezultatima konkursa obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

27.10.2013.

Centar za poducavanje Eduka Centar – Novi Sad raspisuje KONKURS za poziciju

KOORDINATOR NASTAVE

Opis posla:

 • komunikacija sa klijentima
 • organizacija nastave
 • administracija

Neophodne kvalifikacije/uslovi:

 • viša ili visoka strucna sprema
 • organizacione i komunikacione veštine
 • visok stepen opšte kulture i poznavanja srpskog jezika
 • poznavanje rada na racunaru (Excel, srednji nivo)
 • razvijen timski duh
 • spremnost na fleksibilno radno vreme

Prednosti:

 • prethodno radno iskustvo na slicnim poslovima, sa klijentima (turisticka agencija, škola jezika, recepcija…)
 • engleski jezik, napredni nivo
 • vozacka dozvola (B)

Možete ocekivati:

 • dinamican posao
 • usavršavanje znanja
 • mogucnost gradenja karijere

CV treba da sadrži:

 • obrazovanje
 • veštine
 • prethodno radno iskustvo
 • fotografiju

CV poslati na: office (at) eduka-centar.com.

Napomene:

 • svi navedeni uslovi se dokumentuju u slucaju dolaska na prvi krug intervjua
 • prijave koje ne ispunjavaju neophodne uslove nece biti uzete u razmatranje

Konkurs je otvoren do popune radnog mesta.

05.10.2013.

Zbog povecanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za MAÐARSKI JEZIK (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 • Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

03.06.2013.

Zbog povecanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za HOLANDSKI JEZIK (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 • Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

29.04.2013.

Zbog povecanja obima posla, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za NEMACKI JEZIK (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 • Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 • Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decomt

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

14.08.2012.

Centar za poducavanje Eduka Centar – Novi Sad raspisuje KONKURS za poziciju

KOORDINATOR JEZICKOG CENTRA

Neophodne kvalifikacije/uslovi:

 • OBAVEZNO prethodno radno iskustvo na slicnim poslovima sa klijentima (škola jezika, turisticka agencija, recepcija…)
 • viša škola ili fakultet
 • izrazite organizacione i komunikacione veštine
 • visok stepen opšte kulture i poznavanja srpskog jezika
 • poznavanje rada na racunaru (Excel, srednji nivo)
 • timski duh
 • spremnost na fleksibilno radno vreme

Prednosti:

 • Filološki fakultet
 • vozacka dozvola (B)

Napomene:

 • prijave koje ne ispunjavaju neophodne uslove nece biti uzete u razmatranje

Možete ocekivati:

 • dinamican posao
 • usavršavanje znanja
 • mogucnost napredovanja u karijeri

CV treba da sadrži:

 • prethodno radno iskustvo i reference (prilikom apliciranja, OBAVEZNO navesti ime institucije i period radnog odnosa, kao i ime i kontakt osobe iz te institucije koja može potvrditi preporuku)
 • obrazovanje
 • veštine
 • fotografiju

CV poslati elektronskim putem: svetlana.lucic(at)eduka-centar.com

Rok za konkurisanje: 18.08.2012.

Kandidati koji budu pozvani na prvi krug intervjua, dobice poziv putem mejla, najkasnije do 21.8.2012.

10.06.2012.

Zbog povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za NORVEŠKI JEZIK (u Novom Sadu, Beogradu i Bosni).

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

25.02.2012.

Centar za poducavanje Eduka Centar – Novi Sad raspisuje KONKURS za poziciju

KOORDINATOR KORISNICKOG SERVISA>>>

Neophodne kvalifikacije/uslovi:

 • obavezno prethodno radno iskustvo na slicnim poslovima sa klijentima (turisticka agencija, škola jezika, recepcija…)
 • izrazite organizacione i komunikacione veštine
 • visok stepen opšte kulture i poznavanja srpskog jezika
 • poznavanje rada na racunaru (Excel, srednji nivo)
 • timski duh
 • spremnost na fleksibilno radno vreme

Prednosti:

 • viša ili visoka škola
 • vozacka dozvola (B)

Napomene:

 • svi navedeni uslovi se dokumentuju u slucaju dolaska na prvi krug intervjua
 • prijave koje ne ispunjavaju neophodne uslove nece biti uzete u razmatranje

Možete ocekivati:

 • dinamican posao
 • usavršavanje znanja
 • mogucnost gradenja karijere

CV treba da sadrži:

 • prethodno radno iskustvo
 • obrazovanje
 • veštine
 • fotografiju

CV poslati elektronskim putem: svetlana.lucic(at)eduka-centar.com

Rok za konkurisanje: 28.02.2012.

Kandidati koji budu pozvani na prvi krug intervjua, dobice poziv putem mejla, najkasnije do 1.3.2012.

24.02.2012.

Zbog povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK (Niš) za pripremnu nastavu za prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Opšti uslovi:

 1. Diploma Arhitektonskog fakulteta
 2. Iskustvo u predavackom poslu

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Niša.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

06.02.2012.

Zbog povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za DANSKI JEZIK (Novi Sad i Beograd).

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada i Beograda.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

09.01.2012.

Zbog povecanja obima posla Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto

PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za SLOVENACKI JEZIK (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

09.12.2011.

Usled povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za novog

PREVODIOCA MAÐARSKOG I ENGLESKOG JEZIKA.

Opšti uslovi:

 1. Iskustvo u prevodilackom poslu;
 2. Prednost imaju ovlašceni sudski tumaci.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnog mesta.

07.12.2011.

Usled povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za novog

PREDAVACA – HONORARNOG SARADNIKA MAÐARSKOG JEZIKA (Novi Sad).

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

06.12.2011.

Centar za poducavanje Eduka Centar – Novi Sad, oglašava KONKURS za poziciju OFFICE ASSISTANT

Neophodne kvalifikacije/uslovi:

 1. IZRAZITE organizacione i komunikacione veštine,
 2. OBAVEZNO prethodno radno iskustvo na slicnim poslovima sa klijentima (turisticka agencija, škola jezika, recepcija…)
 3. visok stepen opšte kulture,
 4. poznavanje rada na racunaru (Excel),
 5. timski duh,
 6. spremnost na fleksibilno radno vreme.

Prednosti:

 1. poznavanje engleskog jezika (upper-intermediate)
 2. viša ili visoka škola
 3. vozacka dozvola (B)

Napomene:

 1. svi navedeni uslovi se dokumentuju u slucaju dolaska na PRVI krug intervjua
 2. prijave koje ne ispunjavaju neophodne uslove NECE biti uzete u razmatranje

Možete ocekivati: 
dinamican posao, 
usavršavanje znanja, 
mogucnost gradenja karijere,
radno vreme 5h / dan, ukljucujuci subotu

CV treba da sadrži: 1) prethodno radno iskustvo; 2) obrazovanje; 3) veštine; 4) fotografiju.

CV poslati na adresu: office@eduka-centar.com zakljucno sa 11.12.2011. Kandidati koji budu pozvani na prvi krug intervjua, dobice poziv putem e-mail-a, najkasnije do 14.12.2011.

05.10.2011.

Usled povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za nove

PREDAVACE – HONORARNE SARADNIKE RUSKOG i BUGARSKOG JEZIKA (Beograd).

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Beograda.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

04.10.2011.

Zbog povecanja obima posla i otvaranja novih poslovnica, Eduka Centar raspisuje KONKURS za radna mesta

PREDAVACI – HONORARNI SARADNICI (2) za SLOVENACKI JEZIK (Novi Sad i Beograd).

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada i Beograda.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com. O rezultatima konkursa  obavesticemo kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

15.03.2011.

Škola stranih jezika Eduka Centra raspisuje KONKURS za radno mesto PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK za SLOVENACKI JEZIK.

Opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

Prednost imaju kandidati sa šireg podrucja Novog Sada.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com . O rezultatima konkursa  obavesticemo  kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

20.01.2011.

Škola stranih jezika Eduka Centra raspisuje KONKURS za radno mesto PREDAVAC – HONORARNI SARADNIK (Novi Sad) za JAPANSKI i TURSKI JEZIK.

Za oba navedena jezika važe isti opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i/ili radu sa decom.

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com . O rezultatima konkursa  obavesticemo  kandidate koji udu u uži izbor. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta.

10.06.2010.

Eduka Centar raspisuje KONKURS za radno mesto POSLOVNI PREDSTAVNIK (cela Srbija)

Opis posla:
– honorarni rad (na procenat)          
– primarni ili sekudarni posao (mogucnost obavljanja posla paralelno sa drugim poslovima)
– idealan za komunikativne osobe sa širokim krugom poznanika koje lako uspostavljaju nove kontakte 
– mogucnost ostvarenja dobre zarade 
– mogucnost gradenja stabilne i dugorocne poslovne strukture, obzirom na broj i raznovrsnost usluga koje su interesantne razlicitim ciljnim grupama
– prednost: iskustvo u radu na slicnim poslovima, kao što su: zastupništvo u sistemu direktne prodaje (Amway, Avon, Oriflame, Energetix…), rad u osiguravajucim kompanijama (Wiener Staedtische, Delta Generali…), u marketingu (Gradanski oglasnik, Halo oglasi…), telemarketingu…
Konkurs je otvoren za:

 1. 3 izvršioca na teritoriji Novog Sada i okoline
 2. 4 izvršioca na teritoriji Vojvodine (bez Novog Sada i okoline)
 3. 2 izvršioca na teritoriji Beograda
 4. 6 izvršilaca na teritoriji uže Srbije (bez Beograda)

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnih mesta. 
CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com . O rezultatima konkursa  obavesticemo  kandidate koji udu u uži izbor.

11.06.2010.

Zbog povecanja obima posla, Škola stranih jezika Eduka Centra raspisuje KONKURS za radno mesto PREDAVAC/PREVODILAC – HONORARNI SARADNIK (Novi Sad) za sledece jezike:

FINSKI, DANSKI, PORTUGALSKI (evropski), ROMSKI i RUSINSKI JEZIK

Za sve navedene jezike važe isti opšti uslovi:

 1. Diploma fakulteta (odgovarajuci smer) ili sertifikat naprednog nivoa kursa jezika.
 2. Poželjno je iskustvo u predavackom poslu i radu sa decom,

CV sa fotografijom i propratnim pismom pošaljite na: office (at) eduka-centar.com . O rezultatima konkursa  obavesticemo  kandidate koji udu u uži izbor.