EDUKA škola usmenog prevođenja

EDUKA Škola usmenog prevođenja osnovana je sa namerom da se aktuelnim i budućim prevodiocima omogući sticanje i usavršavanje znanja i veština simultanog i konsekutivnog prevođenja
Nastala je kao posledica realnih potreba tržišta za velikim brojem profesionalnih prevodilaca i, istovremeno, usled nedostatka adekvatnog akademskog obrazovanja prevodilačkih kadrova u Srbiji. 
Osnovni cilj Škole je obrazovanje stručnih prevodilaca koji će biti u mogućnosti da profesionalno odgovore na sve prevodilačke zahteve klijenata i da se, sa stečenom sigurnošću i lakoćom, izbore sa bilo kojom prevodilačkom situacijom.

EDUKA Škola usmenog prevođenja organizuje funkcionalnu teorijsku i praktičnu nastavu, koja se bazira na obrađivanju različitih modaliteta usmenog prevođenja: simultano i konsekutivno prevođenje, kao i njihove kombinacije. Plan i program teorijske nastave oslanja se na način rada i učenja u visokoškolskim inostranim ustanovama i u potpunosti je u funkciji prakse. Praktični deo nastave koncipiran je na osnovu realnih situacija u kojima se može naći svaki prevodilac “na zadatku" i ima za cilj sveobuhvatnu pripremu polaznika Škole za stručno prevođenje i profesionalno ponašanje u najrazličitijim okolnostima: konferencije, stručni skupovi, sastanci, diplomatski i biznis pregovori, predavanja, tribine, otvaranja i zatvaranja javnih skupova i manifestacija, konferencije za novinare, gostovanja u TV i radijskim emisijama; zatim, telefonsko prevođenje, prevođenje pozorišnih predstava itd. Istovremeno, polaznici se usavršavaju u veštini adekvatnog prevođenja za različite ciljne grupe.

Posebna pažnja posvećuje se isticanju značaja uloge prevodioca u bilo kojoj radnoj situaciji i sticanju znanja o prevodilačkom protokolu: izgled, ponašanje, javni nastup, govor tela i sl. Simulacijama, intenzivnim vežbama i saradnjom sa predavačima i kolegama, polaznici Škole upoznaće se sa varijetetima prevodilačkih situacija i problematikama svake od njih, kao i sa najvažnijim elementima potrebnim za uspešno bavljenje usmenim prevođenjem.

Predavači Škole usmenog prevođenja u Eduka Centru su:
Ana Lukić – Diplomirala je španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao stipendistkinja Instituta Kamoeš završila je master studije iz prevođenja za portugalski i španski jezik na Filozofskom fakultetu u Portu (master teza: Transferencija kulturoloških referenci u titlovanju, primer titlovanja srpskog filma Underground na engleski i portugalski – odbranjena u decembru 2010). Jedna je od osnivača Udruženja prijatelja luzofonije u okviru kog je oformila prevodilačku sekciju sa kojom je napravila zbirku poezije luzofone Afrike Ruke pune sunca. Bavi se književnim prevođenjem i radi kao simultani i konsekutivni prevodilac. Od oktobra 2011. radi kao profesor-saradnik za portugalski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu na kom je otpočela i doktorske studije.

Lidija Kapičić – Diplomirani filolog japanskog jezika i književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (1997). Položila B2 ispit u organizaciji Ministarstva obrazovanja Republike Srbije (za rad u osnovnim školama) i završila kurs metodike nastave kod profesora Karla Poljakovića. Od 1999-2010. godine radila kao profesor engleskog i japanskog jezika, supervizor i direktor nastave u školama u Novom Sadu. Od 2000. godine radi kao prevodilac za engleski jezik i bavi se pismenim, konsekutivnim i simultanim prevođenjem za mnogobrojne klijente: Kulturni centar Novog Sada, Sterijino pozorje, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Srpsko narodno pozorište, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravopravnost polova, Pokrajinska služba za zapošljavanje, Novosadska toplana, Evropsko prvenstvo atletike za juniore Novi Sad 2009, EXIT, Opština Sremski Karlovci…

Marijeta Lazor, PR menadžerka, predsednica Centra za odnose sa javnošću Novog Sada.

Prevodioci i profesori drugih stranih jezika (italijanski, nemački, ruski, francuski, norveški, švedski, holandski, slovenački, češki, slovački, grčki, mađarski, hebrejski, turski, arapski…)

Obuka traje 3 meseca i ukupan fond časova je 92. Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 4-6 školskih časova (u zavisnosti od konkretne teme) u Eduka Centru – Novi Sad. Po završetku nastave, polaznici polažu teorijski i praktični deo završnog ispita i, nakon uspešnog polaganja, dobijaju sertifikat o pohađanju obuke i nivou veštine usmenog prevođenja.

U EDUKA Školu usmenog prevođenja mogu se upisati svi zainteresovani polaznici koji odlično govore i poznaju strani i maternji jezik. Nije neophodna univerzitetska diploma odgovarajućeg smera i poželjno je poznavanje engleskog jezika na srednjem nivou.

Detaljne informacije o nastavi, upisu, cenama, uslovima plaćanja i sl. možete dobiti telefonom: 021 44 75 77, 064 67 91 600; lično: Eduka Centar, Trg mladenaca 5, Novi Sad; ili e-mail-om: office@eduka-centar.com. Dobro došli!

Upis je u toku!

Škola usmenog prevođenja

Kurs audio-vizuelnog prevođenja

Obuka za predavače stranih jezika

U PRIPREMI!!! EDUKA Škola pismenog prevođenja