Kurs audio-vizuelnog prevođenja

Ovo je ekskluzivan proizvod EDUKA Škole prevođenja, koji će polaznicima omogućiti da se upoznaju sa pregledom audiovizuelnih proizvoda i njihovih sastavnih delova, kao i sa glavnim konceptima i terminologijom u audiovizuelnom prevođenju.

Obuka obuhvata sledeće teme:

  • Semiotika vizuelnih tekstova;
  • Audiovizuelno prevođenje za televiziju, bioskop i DVD: titlovanje, sinhronizacija, voice-over, simultano prevođenje za televiziju;
  • Titlovanje za pozorište i operu;
  • Dostupnost: transadaptacija za gluve i nagluve, audiodeskripcija za slepe.

Nastava uključuje predavanja i praktične radionice sa stručnjacima u različitim područjima audiovizuelnog prevođenja. Polaznici će vežbati titlovanje audiovizuelnih programa (filmovi za bioskope, televiziju i u DVD formatu, dokumentarni filmovi, konferencije i sl.), radiće sa specifičnim softverom (Subtitle Workshop) i razviće osnovne veštine (jezične, kulturološke, prevodilačke, tehničke) koje se zahtevaju od profesionalnog audiovizuelnog prevodioca.

Polaznici koji uspešno završe kurs moći će da:
– analiziraju multimedijalne tekstove i njihov višeslojni semiotički sistem, uz posebnu pažnju usmerenu na interakciju između različitih kodova i na specifična ograničenja u svakom mediju;
– prave razliku između metajezika koji se koriste u audiovizuelnom prevodu;
– upoznaju proces profesionalnog titlovanja i korake koje ono podrazumeva;
– pronalaze i koriste različite resurse za titlere koji su dostupni na internetu;
– usavršavaju  jezik i tehničke veštine potrebne za titlovanje nekog audiovizuelnog programa;
– prave odgovarajuće interjezičke titlove audiovizuelnog programa u zavisnosti od njegove svrhe, vrste i publike kojoj je namenjen;
– uspešno koriste besplatne verzije softvera za titlovanje;
– prepoznaju i nalaze rešenja za probleme koji nastaju pri prevođenju specifičnih kulturoloških referenci;
– primenjuju ustaljene dobre prakse pri titlovanju;
– stiču opšte znanje drugih praksi koje se koriste u audiovizuelnom prevodu, kao što su sinhronizacija, voice over, audiodeskripcija i titlovanje za gluve i nagluve.

Obuka traje 2 meseca i ukupan fond časova je 32. Nastava se odvija u Eduka Centru – Novi Sad. Po završetku nastave, polaznici polažu završni ispit i, nakon uspešnog polaganja, dobijaju sertifikat o pohađanju obuke i nivou veštine audiovizuelnog prevođenja. Cena obuke: 180€ u dinarskoj protivvrednosti. Navedeni iznos može se uplatiti u 2 jednake rate. Za polaznike koji su u mogućnosti da prate obuku koristeći sopstveni laptop, važi popust -10%.

Detaljne informacije o nastavi, upisu, cenama, uslovima plaćanja i sl. možete dobiti telefonom: 021 44 75 77, 064 67 91 600; lično: Eduka Centar, Trg mladenaca 5, Novi Sad; ili e-mail-om: office@eduka-centar.com. Dobro došli!

Upis je u toku!

Škola usmenog prevođenja

Kurs audio-vizuelnog prevođenja

Obuka za predavače stranih jezika

U PRIPREMI!!! EDUKA Škola pismenog prevođenja