Obuka za predavače stranih jezika

Ovo je poseban kurs u EDUKA Školi prevođenja koji se odnosi na metodiku nastave stranihjezika i namenjen je aktuelnim i budućim predavačima stranih jezika. Cilj obuke je afirmacija kreativnog, dinamičnog i efektivnog pristupa nastavi, kroz razvijanje kritičkog odnosa predavača stranih jezika prema svom načinu rada i njihovo preispitivanje sopstvenih uverenja o podučavanju. Rad je fokusiran na način razvijanja osnovnih jezičkih veština (čitanja, slušanja, pisanja i govora), kao i na obrađivanje gramatičkih i vokabularnih jedinica u nastavi. Prilikom svakog susreta obrađuje se po jedna veština i podveština, uz bavljenje praktičnim problemima sa kojima se polaznici susreću u svom radu. Razmenom iskustva i kroz praktične vežbe polaznicima će biti pruženo mnoštvo materijala i ideja koje se mogu koristiti direktno ili, pak, adaptirati prema potrebama njihovih polaznika.  

Ciljevi obuke:

  1. Podizanje svesti o potrebi da se svaka nastavna jedinica obradi na što je moguće efektivniji i zanimljiviji način – Teaching/learning can be fun
  2. Osposobljavanje polaznika da kreativno pristupaju nastavnom materijalu – Course book is not God-given
  3. Usvajanje ciljno orijentisanog pristupa nastavi – The aim of the game is not to finish the book

Obuka traje 1 mesec i ukupan fond časova je 16. Nastava se odvija 1 nedeljno po 4 školska časa u Eduka Centru – Novi Sad. Po završetku nastave i uspešnog polaganja završnog testa, polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa. Cena obuke: 75€ u dinarskoj protivvrednosti.

Detaljne informacije o nastavi, upisu, uslovima plaćanja i sl. možete dobiti telefonom: 021 44 75 77, 064 67 91 600; lično: Eduka Centar, Trg mladenaca 5, Novi Sad; ili e-mail-om: office@eduka-centar.com. Dobro došli!

Upis je u toku!

Škola usmenog prevođenja

Kurs audio-vizuelnog prevođenja

Obuka za predavače stranih jezika

U PRIPREMI!!! EDUKA Škola pismenog prevođenja