Podrška nastavi

  • specifični programi za svaki fakultet/odsek/predmet, odnosno školu/predmet
  • obuka na bazi rešavanja zadataka i testova (90% simulacija prethodnih zadataka/testova)
  • sažeto predstavljanje teorije koja čini osnovu određene nastavne celine
  • polaganje završnog test (veoma značajan zbog sopstvene sigurnosti)
  • 1/1, 2/1 ili grupe (max 8 polaznika)
  • interaktivan rad sa (apsolutno!) svakim polaznikom
  • preko 40 predavača sa 10-15 godina iskustva u ovom poslu
  • broj časova po potrebi (po dogovoru)