Priprema za štampu, dizajn i daktilo studio

Tim Eduka Design & Dactylo studija čine mladi kreativni  ljudi, koji će svojim znanjem ponuditi optimalno rešenje za Vaš vizuelni identitet. Na osnovu Vaših ideja i potreba, osmislićemo vizuelnu strategiju koja će pospešiti Vaše poslovanje:

 • kreiranje logotipa
 • kreiranje i održavanje celokupnog korporativnog identiteta
 • web dizajn
 • grafička priprema
 • priprema za print marketinški materijal
 • elektronska priprema marketinškog materijala
 • organizacija događaja
 • i dr.

Eduka Centar takođe vrši:

 • daktilografske usluge
 • korektura i lektura teksta
 • unos teksta i/ili priprema za štampu
 • i sl.