Unos i obrada teksta

Eduka Design & Dactylo Studio pruža i sledeće usluge:

  • Unos i obrada teksta

– na srpskom jeziku
– na engleskom, hrvatskom, italijanskom, mađarskom, makedonskom, nemačkom, ruskom, slovačkom i slovenačkom jeziku
– na albanskom, bugarskom, češkom, francuskom, grčkom, latinskom, poljskom, portugalskom, rumunskom, rusinskom, starogrčkom, španskom i ukrajinskom jeziku
– na arapskom, danskom, finskom, hebrejskom, holandskom, japanskom, kineskom, norveškom, pakistanskom, persijskom, romskom, švedskom i turskom jeziku

  • Lektura i stručna korektura

– za dokumente dostavljene u elektronskoj verziji
– na srpskom jeziku
– na engleskom, hrvatskom, italijanskom, mađarskom, makedonskom, nemačkom, ruskom, slovačkom i slovenačkom jeziku
– na albanskom, bugarskom, češkom, francuskom, grčkom, latinskom, poljskom, portugalskom, rumunskom, rusinskom, starogrčkom, španskom i ukrajinskom jeziku
– na arapskom, danskom, finskom, hebrejskom, holandskom, japanskom, kineskom, norveškom, pakistanskom, persijskom, romskom, švedskom i turskom jeziku

  • Obrada slika
  • Obrada tabela i grafika
  • Fotokopiranje, povezivanje, priprema za štampu i štampa