Eduka testovi za pripremnu nastavu

Pripremna nastava za upis na fakultete u Eduka Centru bazira se na reševanju testova i zadataka, dok se trudimo da teoriju sažmemo. Čak 85% sadržaja testova predstavlja zadatke sa prijemnih ispita iz prethodnih godina. Na taj način polaznici pripremne nastave mogu da steknu realnu sliku o svom znanju i da uoče kritične tačke na koje je potrebno fokusirati se.

Nakon svake pređene oblasti svi polaznici rade online testiranje i imaju realnu sliku svog trenutnog znanja i napretka.

Na ovoj stranici možete pronaći primere naših autorskih testova koje koristimo u nastavi:

Na ovoj stranici takođe možete pronaći primere originalnih testova sa prijemnih ispita prethodnih godina na osnovu kojih pripremamo naše studente: