Upis u srednju školu

Struktura nastave

  • na samom početku, testiranjem (koje je besplatno) utvrđuje se nivo potrebne pripremne nastave
  • specifični programi za svaku srednju školu i svaki smer (osim umetničkih i sportskih i umetničkih)
  • sažeto, ali jezgrovito predstavljanje teorije koja čini osnovu određene nastavne celine
  • obrada i analiza zadataka sa prethodnih prijemnih ispita, kojom se mogućnost nepolaganja svodi na minimum
  • interni testovi (veoma značajni zbog sopstvene sigurnosti) – simulacija prethodnih zadataka/testova
  • 1/1, 2/1 ili grupa (max 8 polaznika)
  • interaktivan rad sa svakim polaznikom, pojedinačno