Centar stranih jezika

Škola stranih jezika Eduka Centra organizuje nastavu za učenje 32 strana jezika, prilagođenu različitim starosnim i interesnim grupama polaznika.

ENGLESKI

Francuski

Kineski

Poljski

Srpski za strance

NEMAČKI

Grčki

Latinski

Portugalski

STAROGRČKI

FLAMANSKI

JAPANSKI

MAĐARSKI

RUMUNSKI

ŠPANSKI

UKRAJINSKI

HRVATSKI

MAKEDONSKI

RUSKI

ŠVEDSKI

ČEŠKI

HOLANDSKI

SLOVENAČKI

SLOVAČKI

TURSKI

DANSKI

ITALIJANSKI

NORVEŠKI

Serbian for foreigners