Slovački


1. osnovni 
2. srednji 
3. napredni 
4. slovački za decu

Literatura:

Interni izbor tekstova i literature