Ruski


1. Элементарный уровень – početni nivo А1 
2. Предпороговый уровень – osnovni nivo A2
3. Пороговый уровень – srednji nivo B1
4. Постпороговый уровень – viši srednji nivo B2
5. Уровень компетентного владения – napredni nivo C1 
6. Уровень носителя языка – najnapredniji nivo C2
7. Ruski za decu

Элементарный уровень
Ovaj nivo poznavanja ruskog jezika podrazumeva zadovoljavanje osnovnih komunikacionih potreba u ograničenom broju svakodnevnih situacija.

Предпороговый уровень
Ovaj nivo poznavanja ruskog jezika podrazumeva zadovoljavanje osnovnih komunikacionih potreba u ograničenom broju svakodnevnih situacija u društvenoj i kulturnoj sferi.

Пороговый уровень
Ovaj nivo poznavanja ruskog jezika podrazumeva zadovoljavanje glavnih komunikacionih potreba u svakodnevnoj, kulturnoj, obrazovnoj i profesionalnoj srefi, u skladu sa državnim standardom poznavanja ruskog kao stranog jezika.

Постпороговый уровень 
Ovaj nivo poznavanja ruskog jezika omogućava zadovoljavanje komunikacionih potreba u širokom spektru situacija u kulturnoj, obrazovnoj i profesionalnoj sferi.

Уровень компетентного владения
Ovaj nivo poznavanja ruskog jezika omogućava tečnu komunikaciju u svim sferama, realizaciju naučnih istraživanja i podučavanje ruskog jezika na početnom nivou.

Уровень носителя языка
Ovaj nivo poznavanja ruskog jezika podrazumeva stručnost i kompetentnost kao kod govornika ruskog kao maternjeg jezika.

POSEBNA PONUDA:

– Poslovni ruski jezik
– Konverzacija

Literatura:

1. Родничок – Ljudmila Popovic, Jelena Ginic (Ruski za decu)

2. Ruski jezik 1 – Predrag Piper, Marina Petkovic, Vucina Raicevic

3. Ruski jezik 2 – Predrag Piper, Vucina Raicevic

4. Жили Были – Л. В. Миллер, Л. В. Политова (Златоуст)

Zanimljivosti:

Baba za dedu, deda za re(p)ku / Eduka Centar #blog