Turski


1. osnovni
2. srednji
3. napredni
4. turski za decu

Literatura:
Interni izbor tekstova i literature

POSEBNA PONUDA – NOVO!!!

Turski za medije

Zakoračite u javnu sferu savremene Turske – bez tumača!
Otkrijte šta Turska misli o sebi, o svetu, O VAMA! 

Ovaj kurs namenjen je novinarima, studentima i diplomcima fakultetâ društvenih nauka, ali i široj javnosti zainteresovanoj za promene čiji je pokretač i glavni akter Republika Turska, makroregionalna sila koja brzim koracima obnavlja svoj ekonomski, društveni i politički uticaj. Osnovna ideja kursa je osposobljavanje polaznika za korišćenje turskih, ali i zapadnih medija na turskom jeziku. Položaj Turske u međunarodnim odnosima i njeno sve jasnije prisustvo na našem terenu donose potrebu neprekidnog upoznavanja ove “imperije koja se budi" i dnevnog praćenja događaja čiji je ona kreator i učesnik. U Turskoj izlazi oko 700 dnevnih listova i gleda se šezdesetak televizijskih kanala! Razumevanje njihovog jezika postaje nužnost.