Italijanski


1. Livello elementare A1 e A2 – početni nivo (1 i 2)
2. Livello intermedio B1 e B2 – srednji nivo (1 i 2)
3. Livello avanzato – viši nivo
4. Italijanski za decu

POSEBNA PONUDA:

– poslovni italijanski jezik
– konverzacija
– intenzivni kursevi (trajanje: 4 meseca/kursu)

Literatura:

Italijanski za decu
1. Forte! 1 – Corso di lingua italiana per bambini
2. Forte! 2 – Corso di lingua italiana per bambini
3. ELI Vocabolario illustrato Italiano – Junior

Italijanski za mlade od 12 do 18 godina
1. Progetto italiano Junior 1- Corso multimediale per preadolescenti e adolescenti
2. Progetto italiano Junior 2- Corso multimediale per preadolescenti e adolescenti

Italijanski za odrasle
1. Allegro 1, 2, 3- Corso di italiano per stranieri
2. Nuovo Progetto italiano 1,2,3- Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

Ostala literatura- gramatika, priručnici, kultura i civilizacija

1. Una Grammatica italiana per tutti 2- Livello intermedio (B1-B2)
2. Magari- Corso di lingua italiana per stranieri rivolto a studenti di livello intermedio e avanzato (B1 – C1)
3. Le preposizioni italiane – per studenti di ogni livello
4. Italiano per modo di dire
5. Da zero a cento
6. Qua e là per l’Italia

Stručni kursevi
1. Italiano per giuristi
2. Italiano per economisti
3. Italiano per medici

Zanimljivosti: