Francuski


1. Niveau débutant 1 – početni 1
2. Niveau debutant 2 – početni 2
3. Niveau moyen 1, 2 – srednji 1 i 2
4. Niveau avancé 1, 2 – napredni 1 i 2
5. Francuski za decu

POSEBNA PONUDA:

– Poslovni fancuski jezik
– Francuski jezik u turizmu
– Konverzacija
– Priprema za međunarodno priznate ispite iz francuskog jezika

Međunarodno priznati ispiti iz francuskog jezika

1. DELF (Diplôme d’études en langue française A1, A2, B1, B2)
2. DALF (Diplôme approfondi de langue française C1, C2)

Od 1. septembra 2005. godine, ispiti Delf i Dalf su usklađeni sa standardima Saveta Evrope i sastoje se od šest međusobno nezavisnih diploma koje odgovaraju sistemu šest nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike. Svaki ispit se sastoji od delova koji vrednuju četiri sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje. Ove diplome izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske. Dalf omogućava direktan upis na sve francuske fakultete bez prethodne provere znanja francuskog jezika.

A1 nivo podrazumeva razumevanje i korišćenje – usmenih i pisanih – svakodnevnih izraza u cilju zadovoljenja nekih konkretnih potreba – traženje informacije o nekome ili nečemu, razgovor o sebi i drugima, popunjavanje osnovnih formulara, pisanje jednostavnih poruka (pozivnica), odgovaranje na poziv itd.

A2 nivo podrazumeva izražavanje jednostavnih mišljenja ili zahteva. Polaznik može da razume i koristi jednostavnije rečenice, česte fraze i izraze vezane za neposredno okruženje i iskustva (o porodici, poslu, stvarima koje voli ili ne voli, kupovini itd.) Polaznik je takođe sposoban da pročita, razume i popuni formulare, da napiše jednostavna pisma, bilo poslovna bilo lična.

B1 nivo podrazumeva da je polaznik sposoban da izrazi mišljenje o stvarima i događajima iz okruženja (o događajima s posla, iz škole, slobodnog vremena) da razgovara o kulturi ili nekim apstraktnim stvarima (na primer, da prepriča neke događaje i lična iskustva, da iskaže očekivanja i ciljeve, da objasni i obrazloži određene razloge). Takođe, može da razume jednostavnije informacije i članke iz raznih oblasti društvenog života. Pisani deo podrazumeva pisanje pisama i pravljenje beležaka o poznatim ili konvencionalnim stvarima.

B2 nivo  podrazumeva razumevanje osnovne ideje kompleksnog teksta koji se bavi kako konkretnim tako i apstraktnim temama, razumevanje određene „stručne“ terminologije. Polaznik može da vodi i prati razgovor u svojoj profesionalnoj oblasti, ali i iz prilično širokog spektra tema. Pisani deo podrazumeva da je polaznik sposoban da proizvede jasan, detaljan tekst o različitim temama, da objasni svoje mišljenje, da se složi sa nečijim mišljenjem ili, pak, da ga ospori. Može da pravi beleške dok neko govori i da piše pisma sa nestandardnim zahtevima.

C1 nivo podrazumeva da polaznik može da se izražava tečno i spontano o najrazličitijim temama. Može da prisustvuje i vodi sastanke i seminare iz oblasti kojom se bavi. Polaznik je u stanju da govori o složenim temama osmišljeno i jasno. Može da čita pisane medije i da razume nestandardnu prepisku. Može da priprema i pravi nacrte za profesionalnu prepisku ili da napiše esej.

C2 nivo podrazumeva da polaznik sa lakoćom može da razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz različitih usmenih ili pismenih izvora, da da savet ili razgovara o složenim ili osetljivim temama, da razume kolokvijalne izraze, da razume nijanse i značenja čak i u složenim situacijama. Pisani deo podrazumeva razumevanje dokumentacije, prepiske i izveštaja kao i razumevanje kompleksnih tekstova.

Literatura:

1. Alex et Zoé (kurs za decu, osnovna škola)
2. Super Max 1 (kurs za decu od 7-10 godina)
3. Campus (kurs za starije tinejdžere i odrasle)
4. Français.com / Affaires.com / Tourisme.com (kurs poslovnog francuskog jezika i francuskog u turizmu)