Termini

Upis na kurseve tipa "1/1" (1 polaznik / predavač) uvek je u toku.
Kontaktirajte nas e-mail-om ili telefonom i možete odmah započeti sa nastavom!
Upis na kurseve tipa "2/1" (2 polaznika / predavač) uvek je u toku.
Kontaktirajte nas e-mail-om ili telefonom i možete započeti sa nastavom!
* Upis na grupne kurseve (3-8 polaznika u grupi) realizuje se 1-2 puta mesečno.
Kontaktirajte nas e-mail-om ili telefonom i saznaćete tačan termin početka nastave!