Popusti

Prilikom upisa na bilo koji kurs jezika, pripreme za polaganje prijemnih ispita, pohađanje dodatne školske i fakultetske nastave ili poslovni trening, polaznik Eduka Centra ostvaruje pravo na odgovarajući popust, prema utvrđenoj skali:

1. za članove istog domaćinstva (porodica, muž/žena, brat/sestra) koji ISTOVREMENO pohađanju isti ili različite kurseve/obuke/treninge – POPUST 15% za svakog člana

2. za aktuelnog polaznika bilo kog kursa/obuke/treninga na osnovu čije se preporuke upiše novi polaznik – POPUST 15% na uplaćena sredstva polaznika*
*Napomena: u ovom slučaju, navedeni popust ne važi za obuku “Priprema za polaganje prijemnih ispita"

3. za polaznika koji pohađa 2 kursa/obuke/treninga – POPUST 15% na oba kursa*
*Napomena: u ovom slučaju, navedeni popust ne važi za obuku “Priprema za polaganje prijemnih ispita"

4. svi polaznici Eduka Centra prilikom korišćenja druge i dvake naredne usluge Eduka Centra ostvaruju popust čija veličina varira od vrste nove usluge (5%, 10%, 15%…)