Aktivnosti

Eduka Centar – visokospecijalizovana ustanova čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti vezanih za lično i poslovno usavršavanje.

Delatnosti Eduka Centra:

  1. Prevodilački centar – pismeno, konsekutivno i simultano prevođenje sa/na 36 jezika.
  2. Škola stranih jezika – kursevi 32 strana jezika.
  3. Priprema maturanata za polaganje prijemnih ispita za upis na fakultet.