Aktivnosti

Eduka Centar – visokospecijalizovana ustanova čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti vezanih za lično i poslovno usavršavanje.

Delatnosti Eduka Centra:

Prevodilački centar – pismeno, konsekutivno i simultano prevođenje sa/na 36 jezika

Škola stranih jezika – kursevi 32 strana jezika

Priprema maturanata za polaganje prijemnih ispita i učenika 8. razreda za upis u srednje škole

Podrška nastavi gotovo svih nastavnih predmeta koji su obuhvaćeni zvaničnim programima obrazovnih ustanova u Srbiji – invididualni casovi, 2/1 casovi, manje grupe

Eduka Kongresni centar – seminari, predavanja, stručni skupovi, promocije, radionice, konferencije za novinare, izložbe…