Holandski


1. Basis niveau – Početni nivo
2. Midden niveau – Srednji nivo
3. Gevorderd niveau – Napredni nivo
4. Holandski za decu

Literatura:

Interni izbor tekstova i literature

PRIPREME ZA POLAGANJE ISPITA U HOLANDSKOJ AMBASADI

Basisexamen inburgering je ispit koji se polaže radi dobijanja dozvole za boravak, rad ili studiranje u Holandiji. Ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo. Ispit se unapred prijavljuje preko sajta www.naarnederland.nl/category/Aanmelden, i uplaćuje se suma od 350 eura na njihov račun, a zatim, kad se dobije odobrenje, ispit se polaže u holandskoj ambasadi u Beogradu.

Pripreme za Basisexamen inburgering obuhvataju fond od najmanje 20 časova ili više, u zavisnosti od nivoa znanja i napredovanja kandidata.

KURSEVI POSLOVNOG HOLANDSKOG JEZIKA 
PRIPREME ZA ISPIT NT2