Upis na fakultet

Eduka Centar, jedina zvanično registrovana institucija za ovu delatnost u zemlji, od 1997. god. uspešno priprema maturante za polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete.

Koncept:

 • specifični program za svaki fakultet – programi obuke se razlikuju čak i kada je reč o istim fakultetima u različitim gradovima (npr. farmacija NS / BG)
 • sažeta teorija
 • obuka na bazi rešavanja zadataka i testova (85% simulacija prethodnih testova)
 • testovi nakon SVAKE oblasti (značajni zbog sigurnosti)
 • mogućnost on line testiranja
 • najviše 10 polaznika/grupa
 • rad sa (apsolutno!) svakim polaznikom; svaki domaći zadatak obavezno se kontroliše pojedinačno sa svakim polaznikom; svakodnevne e-konsultacije
 • 15-22 godina iskustva (!) predavača u ovom poslu
 • godišnji broj časova 60-450 (zavisno od kursa; npr. maturanti koji upisuju medicinu ili farmaciju imaju fond časova hemije od 450 časova tokom godine!)
 • formiranje posebne grupe za one koji ne žive u Novom Sadu (nastava vikendom)
 • tempo nastave u skladu sa školskim smenama
 • plaćanje na mesečnom nivou (ili 10% popusta za unapred)
 • Eduka Centar podržava sve fakultete uzuzev studija vezanih za umetnost, sport, policiju i vojsku.
Garancija kvaliteta Eduka Centra:
plaćanje se za prvi mesec vrši za “mesec unazad”, tj. nakon što polaznik potvrdi da je zadovoljan nastavom; u slučaju da nije zadovoljan, časovi se ne naplaćuju.

Primeri testova grupisanih po oblastima koji se koriste u pripremnoj nastavi i koji su bazirani na zadacima sa prijemnih ispita iz prethodnih godina:

 • Test iz opšte i neorganske hemije – priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju – dat u att.
 • Test iz organske hemije – priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju – dat u att
 • Test iz biohemije – priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju – dat u att
 • Test iz biologije – priprema za upis na Fakultet tehničkih nauka – preuzeti sa prethodnog sajta
 • Test iz matematike – priprema za upis na medicinu, stomatologiju – Timea će poslati
 • Originalni test iz hemije, Medicinski fakultet, Novi Sad – sa prijemnog ispita za upis na medicine i stomatologiju, 2006/07 – preuzeti sa prethodnog sajta
 • Test iz opšte i neorganske hemije – priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologije
 • Test iz organske hemije – priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju
 • Test iz biohemije – priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju
 • Test iz biologije – priprema za upis na Fakultet tehničkih nauka – preuzeti sa prethodnog sajta
 • Test iz matematike – priprema za upis na medicinu, stomatologiju
 • Originalni test iz hemije, Medicinski fakultet, Novi Sad – sa prijemnog ispita za upis na medicine i stomatologiju, 2006/07 – preuzeti sa prethodnog sajta

Spisak fakulteta, odseka i smerova čije programe Eduka Centar aktivno prati i na osnovu kojih koncipira pripremnu nastavu:

ARHITEKTONSKI FAKULTET, Beograd>>>

BIOLOŠKI FAKULTET, Beograd>>>
Biologija
Ekologija i zaštita životne sredine
Molekularna biologija i fiziologija
Profesor biologije i hemije

EKONOMSKI FAKULTET, Subotica>>>

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, Beograd>>>
Odeljenje za međunarodne odnose
Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju
Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad
Politikološko odeljenje

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Novi Sad>>>
Arhitektura
Elektronika i računarstvo – energetika, elektrotehnika, telekomunikacije
Elektronika i računarstvo – računarstvo i automatika
Građevinarstvo
Grafičko inženjerstvo i dizajn
Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Mašinstvo
Mehatronika
Proizvodno mašinstvo
Saobraćaj

FARMACEUTSKI FAKULTET, Novi Sad>>> (privatni)
Farmacija
Medicinska biohemija

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU, Beograd>>>
Diplomirani fizikohemičar – master

FARMACEUTSKI FAKULTET, Beograd>>>
Farmacija
Farmacija – medicinska biohemija

FILOLOŠKI FAKULTET, Beograd>>>
Albanologija
Anglistika
Bibliotekarstvo i informatika
Germanistika
Hungarologija
Iberijske studije
Italijanistika
Neohelenske studije
Opšta književnost i teorija književnosti
Opšta lingvistika
Orijentalistika
Romanistika
Slavistika
Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima
Srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima

FILOZOFSKI FAKULTET, Beograd>>>
Arheologija
Etnologija i antropologija
Filozofija
Istorija
Istorija umetnosti
Klasične nauke
Pedagogija i andragogija
Psihologija
Sociologija

FILOZOFSKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Anglistika
Filozofija
Germanistika
Hungarologija
Istorija
Komparativna književnost
Pedagogija
Psihologija
Romanistika
Rumunistika
Rusinistika
Slavistika
Slovakistika
Sociologija
Srpska filologija
Srpska književnost
Srpski u kontaktu
Žurnalistika

FIZIČKI FAKULTET, Beograd>>>
Meteorologija
Opšta fizika
Primenjena i kompjuterska fizika
Teorijska i eksperimentalna fizika

GEOGRAFSKI FAKULTET, Beograd>>>
Demograf
Geograf
Geograf zaštite životne sredine
Prostorni planer
Turizmolog

HEMIJSKI FAKULTET, Beograd>>>
Biohemičar
Hemičar
Hemičar za životnu sredinu
Profesor hemije

MATEMATIČKI FAKULTET, Beograd>>>
Astronomija i astrofizika
Informatika
Matematika

MEDICINSKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Farmacija
Medicina
Stomatologija

POLJOPRIVREDNI FAKULTET, Novi Sad>>>
Agroekologija i zaštita životne sredine
Agroekonomija
Agroturizam i ruralni razvoj
Biotehnika i menadžment
Fitomedicina
Hortikultura
Opšti smer
Pejzažna arhitektura
Poljoprivredna tehnika
Ratarstvo i povrtarstvo
Stočarstvo
Uređenje, korišćenje i zaštita voda
Voćarstvo i vinogradarstvo

PRAVNI FAKULTET, Novi Sad>>>

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Departman za biologiju i ekologiju
Diplomirani biolog – master
Diplomirani ekolog – zaštita životne sredine, master
Diplomirani molekularni biolog – master
Diplomirani profesor biologije – master
Departman za fiziku
Diplomirani fizičar – master
Diplomirani fizičar – master fizike-astronomije
Diplomirani fizičar – master fizike-meteorologije
Diplomirani fizičar – master medicinske fizike
Diplomirani profesor fizike – master
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Diplomirani menadžer u hotelijerstvu– master
Diplomirani menadžer u lovnom turizmu – master
Diplomirani menadžer u turizmu – master
Diplomirani profesor geografije – master
Menadžer u gastronomiji
Departman za hemiju
Diplomirani biohemičar – master
Diplomirani biohemičar – master
Diplomirani ekoinženjer – master zaštite životne sredine
Diplomirani hemičar – master
Diplomirani hemičar – master kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom
Diplomirani profesor hemije – master
Departman za matematiku i informatiku
Diplomirani informatičar – master
Diplomirani informatičar – master poslovne informatike
Diplomirani inženjer matematike – master
Diplomirani matematičar – master
Diplomirani matematičar – master matematike finansija
Diplomirani profesor informatike – master
Diplomirani profesor matematike – master
Multidisciplinarni obrazovni profili
Diplomirani profesor biologije – geografije, master
Diplomirani profesor biologije – hemije, master
Diplomirani profesor fizike – hemije, master
Diplomirani profesor fizike – informatike, master
Diplomirani profesor prirodnih nauka – master

TEHNOLOŠKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Biotehnologija
Farmaceutsko inženjerstvo
Hemijsko inženjerstvo
Inženjerstvo materijala
Prehrambeno inženjerstvo