Priprema za prijemne ispite

Eduka Centra je počeo sa radom 1998. godine, otvaranjem Centra za podršku učenicima i studentima kao svog prvog edukativnog sektora.  Od samog početka, ovaj sektor uspešno priprema maturante za polaganje prijemnih ispita prilikom upisa na fakultete i učenike 8. razreda prilikom upisa u srednje škole.

Tokom svih ovih godina, prosek prolaznosti maturanata na prijemnim ispitima je preko 95%, a prolaznost učenika osnovne škole na prijemnim ispitima za upis u gimnazije - čak 100%.

Upis na fakultet

Upis u srednju školu