Privatni časovi

Osim pripreme za prijemne ispite, Centar pruža podršku đacima i studentima u učenju gotovo svih nastavnih predmeta koji su obuhvaćeni zvaničnim planom i programom obrazovnih ustanova u Srbiji – kroz invididualnu ili nastavu u manjim grupama. Centar aktivno prati programe osnovnih škola, svih srednjih škola (izuzev umetničkih) i većine fakulteta i na osnovu toga koncipira nastavu. Preko 80 iskusnih predavača (profesora i asistenata fakulteta i nastavnika u srednjim i osnovnim školama) uključeno je u nastavu,  sistemom predavanja određenih oblasti. Na taj način, studenti lako i brzo polažu i najteže ispite na fakultetima, a učenici osnovnih i srednjih škola savladavaju problematično gradivo.